Informacja Burmistrza Gminby i Miasta Tuliszków z dnia 09 czerwca 2020 r.