Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.