Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków – Słodków