Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinasowania zawodowego młodocianych pracowników w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.