Raport z konsultacji społecznych instytucji Gmina i Miasto Tuliszków - Badanie ankietowe w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II