Protokół z posiedzenia Komisji ds. Konkursów na realizację zadań pożytku publicznego.