Wzór deklasracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.