UCHWAŁA NR 0007.77.2019 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Spichlerz w Tuliszkowie