Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża piasków i żwirów "Dryja I" w kategorii C1.