Imienny wykaz głosowania na  XIX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 15 stycznia 2020 r.