Imienny wykaz głosowania na  XVI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu  30 października 2019 r.