POSTANOWIENIE NR 313/2019

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 23 października 2019 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji