Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 15 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II