Imienny wykaz głosowania na  XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu  26 września 2019 r.