Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu ziemnego jako urządzenia melioracji wodnych o funkcji zbiornika małej reterncji o powierzchni 1470 m2.