Petycja

 w sprawie udzielenia informacji - optymalizacji kosztów związanych z korzystania

 z usług teleomunikacyjnych jakie Gmina (bez Jednostek Organizacyjnych)

poniosła przez ostatnie 5 miesięcy 2019 r.