Petycja w sprawie udzielenia informacji w zakresie utrzymania czystości.