Imienny wykaz głosowania

na  XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu  29 lipca 2019 r.