WNIOSEK

do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

o wyrażenie zgody na posługiwanie się logo Gminy i Miasta Tuliszków