Ogłoszenie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020- 2023.