Wykaz osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)