Imienny wykaz głosowania na IX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu  27 maja 2019 r.