Sołtys: Barbara Radzimska

Rada Sołecka:

Agnieszka Górska

Marek Jakubowski

Justyna Szulc

Marcin Borowski

Lech Chojnacki

 

Uprawnionych do głosowania - 303

Obecnych w dniu głosowania -  42