Imienny wykaz głosowania

na VII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 29 marca 2019 r