Sołtys: Józef Fabiański

Rada Sołecka:

Bożena Biniek

Jarosław Wojtasik

Jolanta Raszewska

Alicja Michalak

Jacek Zajdlic

Agnieszka Piotrowska- Trocha

Uprawnionych do głosowania - 333

Obecnych w dniu głosowania - 114