Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinasowania zawodowego młodocianych pracowników w okresie  od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.