Imienny wykaz głosowania

na V sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 30 stycznia 2019 r