UCHWAŁA NR 0007.81.2018

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019rok