UCHWAŁA NR 0007.79.2018

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018rok