UCHWAŁA NR 0007.62.2018

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2018 rok