Imienny wykaz głosowania

na III sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 13 grudnia 2018 r