Imienny wykaz głosowania

na I sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 23 listopada 2018 r