Uchwała nr 0007.20.2018

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok