Uchwała nr 0007.2.2018

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok