Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dn. 28 sierpnia 2018 r.

o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę