Wykaz osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)