Petycja

w sprawie naprawy drogi na działkach o nr ewid. 150, 141