Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie