Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie