Uchwała  Nr XII/53/2017


Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

" Czyste Miasto, Czysta Gmina"


z dnia 13 czerwca 2017  roku.


w sprawie:


ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania

 z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 01 sierpnia 2017 r.