Oświadczenie majątkowe

za rok 2016

Halina Patrzykąt 

Zastępca Kierownika USC Gminy i Miasta Tuliszków