Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinansowania zawodowego młodocianych pracowników

w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.