Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 31 października 2016 roku

 o wszczęciu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu w miejscowości Grzymiszew, na działce o numerze ewidencyjnym 1024 obręb geodezyjny Grzymiszew, powiat turecki.,województwo wielkopolskie.