Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL)

prezentującej zagrożenia związane ze scaleniem gruntów.