Zarządzenie numer 0050.62.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 13.10.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Tuliszków , oznaczonej numerem działki 2464/3 o powierzchni 0.0175 ha w drodze bezprzetargowej i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość nr 2464/3

______________________________________________________________