Zarządzenie numer 0050.57.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 22.09.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

wydzierżawaiania gruntu o powierzchni 2,15 ha położonego w obrębie Tuliszków, stanowiącego część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 979/124 na okres do 31 lipca 2017 roku.

______________________________________________________________