Zarządzenie numer 0050.54.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 1.09.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

 _____________________________________________________________