Informacja

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 26 września 2016 roku

o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji,

zarządzonym na dzień 6 listopada 2016 r.