Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 5 października 2016 roku

o numerach i granicach głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji

do spraw Referendum