Zarządzenie numer 0050.43.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 19.07.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług w zakresie

dowozu i odwozu dzieci do szkól na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów miesięcznych."

 ______________________________________________________________